جملات «خاص» رهبرانقلاب در نماز بر پیکر «سلیمانی»

۳۱۷ بازديد

رهبر انقلاب در نماز شهید سلیمانی صفت «غوطه ور در خون» را برای این سردار شهید به کار بردند.