قسم دادن هایت کارساز شد سردار

۳۳۱ بازديد
گریه های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در فراق شهدا را در این فیلم مشاهده می نمایید.