سیاست

تصمیم دولت در کنترل بازار ارز هرچند با تأخیر ولی بجا و صحیح است

جامعه روحانیت مبارز در خصوص خریدکالای ایرانی،حرکت ماندگار ملت ایران، انسجام ملی،حمایت از تصمیم دولت در مدیریت بازار ارز و کاهش مصرف آب بیانیه ای صادر کرد….

سیاست

پاسداران انقلاب، یکی از بزرگترین حوادث جهان را به نفع ملت ایران تغییر دادند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تا آخر عمر، مدیون رزمندگان پاسدار هستیم، گفت: اگر تجارب جنگ تحمیلی نبود، نمی توانستیم درعراق و سوریه و لبنان به عنوان مستشار حضور پیدا کنیم….