ورزش

کولیبالی بعد از خطا روی دست من آمد / صادقی: مایلی کهن زحمتکش و محترم است

ابراهیم صادقی هافبک کهنه کار تیم سایپا که سال ها با محمد مایلی کهن همکاری داشته برخی نگاه ها به مایلی کهن را غیرمنصفانه می داند.