سیاست

تشییع پیکر شهید حججی روز چهارشنبه ۹ صبح میدان امام حسین(ع) تهران

مراسم تشییع شهید محسن حججی روز چهارشنبه ۹ صبح میدان از امام حسین(ع) تهران برگزار می شود.