ورزش

مرد اعصاب خردکن نبرد با الاهلی

داور چینی بازی پرسپولیس الاهلی را میتوان اعصاب خرد کن‌ترین چهره این بازی دانست.