ورزش

لطیفی: چرا از این برد خوشحال نباشم؟

سرمربی اکسین البرز معتقد است داور بازی با سایپا به غیر از صحنه پنالتی و اخراج او قضاوت خوبی داشت.