سیاست

رجا – سیاست ۲۰۱۷-۰۹-۰۳ ۰۶:۳۵:۵۴

جواد عامری در جلسه شورای مرکزی جمعیت ایثارگران به عنوان دبیرکل جدید این جمعیت انتخاب شد.