ورزش

کی سونگ یئونگ غایب بزرگ ببرها در سئول/ انتشار فهرست ۲۳ نفره کره برای مصاف با ایران

سرمربی کره جنوبی فهرست نهایی و ۲۳ نفره خود را با یک غایب بزرگ برای جدال با ایران معرفی کرد.