ورزش

حواشى دیدار پرسپولیس – خوشه طلایى

پرسپولیس امروز در دیدارى تدارکاتى به مصاف حریف دسته دومى خود رفته است.