ورزش

بازگشت فشنگچی به تمرینات نفت تهران

مدافع مصدوم نفت تهران به تمرینات این تیم اضافه شد.