ورزش

۴ استادیوم مختلف و سایپایی که شکست نمیخورد!

شاگردان علی دایی این فصل فراتر از حد انتظار ظاهر شده و حالا در رده دوم جدول قرار دارند.