سیاست

کشف ۲ گور دسته جمعی در منطقه میرزا اولنگ

بر اساس اعلام منابع محلی در ولایت «سرپل» واقع در شمال افغانستان، اکثر قربانیان ۲ گور دسته جمعی کشف شده در منطقه «میرزا اولنگ»، توسط مهاجمان مسلح سربُریده شده اند.