سیاست

سخنرانی دلخوش در مخالفت با سید محمود علوی

نماینده صومعه‌سرا گفت: برخی کانال های تلگرامی در حال حاضر به مردم، نوامیس مردم، شهدا و مسئولان انقلاب توهین و اتهام وارد می کنند.