سیاست

ربیعی به علت سانحه تصادف به مجلس نرسید

رییس مجلس درباره غیبت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد.