ورزش

فوتبالیست ۱۹ساله قربانی واژگونی نیسان شد(عکس)

وانت نیسان فوتبالیست‌های نوجوان کرگانی در جاده کرگان به سمت مرکز بخش بندزرک میناب واژگون شد.