ورزش

جدیت نانگ برای حفظ صدر جدول گلزنان

مهاجم کامرونی پارس جنوبی جم انگیزه زیادی دارد تا بازهم گل بزند و صدرجدول گلزنان را حفظ کند.