سیاست

فرمانده جدید منطقه سوم نبوت نیروی دریایی ارتش منصوب شد

طی مراسمی امیر دریادار دوم شریفی نسب به عنوان فرمانده جدید منطقه سوم نبوت نداجا منصوب شد.