سیاست

متن کامل برنامه‌های دانش‌آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

احمدی‌دانش‌آشتیانی وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش برنامه‌های خود برای این وزارتخانه را اعلام و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.