ورزش

حمایت کمیته ملی المپیک از وزیر پیشنهادی؛/ جنگ قدرت به پایان خواهد رسید؟

کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش، که مدت ها بر سر تقسیم قدرت تنش هایی جدی داشتند، به نظر می رسد به صلح نزدیک شده اند؛ چراکه کیومرث هاشمی حمایت خود از وزیر جدید را اعلام کرده است.