ورزش

سود فوق العاده فرانسوی ها از فروش ستارگان

موناکو امسال سود سرشاری از فروش ستارگان خود به باشگاه های بزرگ لیگ جزیره به دست آورده است.