ورزش

اولین تمرین رفیعی و طیبی در قطر

محمد طیبی و سروش رفیعی روز گذشته اولین تمرین خود با تیم های جدیدشان را برگزار کردند.