سیاست

۹۰درصد فرهنگیان از عملکرد دولت نگران و ناراضی اند/ باند سیاسی مخوفی در بدنه وزارت آموزش و پرورش شکل گرفته است

نماینده رشت در مجلس با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش باید از جنس فرهنگیان و هماهنگ با سیاست های نظام باشد، گفت: دکتر روحانی به وعده های خود در حوزه آموزش عمل نکرده و اعتماد فرهنگیان نسبت به دولت یازدهم آسیب دیده است.