ورزش

برانکو به دنبال رکورد جالب توجه

سرمربی پرسپولیس قادر خواهد بود با کسب عنوان قهرمانی سوپرجام استارتی موفقیت آمیز در فصل پیش رو به همراه تیمش ثبت کند.