سیاست

نواب و اعضای هیأت رئیسه مجلس با رئیس‌جمهور دیدار می‌کنند

نواب و اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای گفت‌وگو درباره کابینه دولت دوازدهم به زودی با رئیس‌جمهور دیدار می‌کنند.