ورزش

یک ستاره دیگر راهی میلان کهکشانی می شود؟

به نظر می رسد خریدهای گرانقیمت سران میلان در تابستان امسال هنوز هم به پایان نرسیده است.