ورزش

روز خاص وریا در کمپ ارمنستان

مدافع استقلال امروز شرایط خاصی را در کمپ تمرینی این تیم در ارمنستان را پشت سرگذاشت.