ورزش

مسابقات کشتی جهان در پاریس/ ایران به دنبال قهرمانی هفتم

مسابقات جهانی کشتی در روزهای ۳۰ مرداد تا ۵ شهریور در پاریس برگزار خواهد شد .