ورزش

شیراز جایگزین اوکراین برای شاگردان ویسی

استقلالی های خوزستان اردوی ٤ روزه ای در شیراز برگزار می کنند و با تیم های فجرسپاسی و برق نوین دیدار دوستانه برگزار خواهند کرد.