ورزش

تشریح آخرین وضعیت تیمداری صبا توسط استاندار قم

استاندار قم اعلام کرد قصد واگذاری صبا به بخش خصوصی را دارند چراکه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند تیمداری کنند.