ورزش

۴۸ کمک داور در کلاس های پیش فصل لیگ هفدهم

کمیته داوران ۴۸ کمک داور را برای حضور در کلاس های پیش فصل فراخواند.