کد مطلب : 75512
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶-۰۴-۰۴

کتاب بررسی آسیب‌های نظام قانونگذاری ایران منتشر شد

کتاب بررسی آسیب های نظام قانونگذاری ایران به عنوان تازه ترین اثر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور به چاپ رسید

کتاب بررسی آسیب های نظام قانونگذاری ایران به عنوان تازه ترین اثر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور به چاپ رسید.
اخبار مرتبط
© حقوق سایت محفوظ است