ورزش

جهانبخش در فصل جدید هم ۷ می‌پوشد(عکس)

علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی تیم آلکمار در فصل آینده نیز با شماره ۷ در میدان حاضر می شود.