ورزش

تمایل مورینیو به تمرکز روی موراتا به جای رونالدو

تنها چند روز بعد از مطرح شدن شایعه جدایی رونالدو از رئال، به نظر می رسد روز به روز احتمال رخ دادن این اتفاق کاهش می یابد.