ورزش

اولین تمرین پیکانی ها برگزار شد(عکس)

تیم فوتبال پیکان امروز اولین تمرین خود را در ورزشگاه پیکانشهر برگزار کرد.