سیاست

توضیحات نماینده‌ای که در حمله تروریستی امروز مجلس با ضاربان درگیر شد

کوروش کرم‌پور حقیقی نماینده ای است که امروز در جریان حادثه تیراندازی مجلس با تروریست‌ها درگیر شده است.