سیاست

فیلم/ شهروند زخمی در اطراف مجلس

صبح امروز و در پی حادثه تروریسی مجلس تعدادی از شهروندان مجروح شدند.