سیاست

نمایندگان نماز ظهر و عصر خود را در صحن علنی اقامه کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه هنگام نماز ظهر، در داخل صحن نماز خود را خواندند.