سیاست

فیلم/ میرسلیم: آیا از برجامی که انقدر سنگش را به سینه می‌زنید به نفع بازرگانی خارجی استفاده کردید؟

سید مصطفی میرسلیم در سومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به دولتمردان گفت: آیا از برجامی که انقدر سنگش را به سینه می زنید به نفع بازرگانی خارجی استفاده کردید؟