سیاست

«میرسلیم» شنبه هفته آتی به اهواز سفر می‌کند

کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در ادامه سفرهای انتخاباتی خود شنبه هفته آینده به شهر اهواز سفر می‌کند.