سیاست

استان آذربایجان شرقی بیشترین و استان سمنان کمترین شکایت‌ها در انتخابات شوراها را داشتند

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: در مجموع تا به امروز ۵ هزار و ۳۸۹ شکایت نسبت به ردّ صلاحیت‌ها در کل‌ کشور ثبت شده که آذربایجان شرقی با ۶۳۰ مورد بیشترین و سمنان با ۹ مورد کمترین آمار شکایات ثبت شده را دارند.