سیاست

فیلم کامل اظهارات انتخاباتی جهانگیری در شبکه یک سیما

فیلم اظهارات اسحاق جهانگیری نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در برنامه با دوربین شبکه یک سیما را ببیند.