اجتماعی

مسافران پرواز نجف-تهران از هواپیما پیاده نمی‌شوند

 پرواز شماره ۳۴۰۴ ایران‌ایر از نجف به تهران که پس ۱۴ ساعت تاخیر، صبح امروز بالاخره انجام شد، دقایقی پیش به تهران رسید. اما مسافران که هیچ پاسخی از مسئولان نگرفته اند، از هواپیما پیاده نمی‌شوند. آنها خواستار برخورداری از حقوق خود با توجه به آیین‌نامه حقوق مسافر ابلاغی وزیر راه و شهرسازی هستند.