سیاست

ناوگروه دریایی ارتش ایران در قزاقستان پهلو گرفت/ رزمایش مشترک دو کشور از فردا

ناوگروه اعزامی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان پهلو گرفت.