ورزش

لیگ یک: مس دوباره در کورس مدعیان 

مس کرمان با پیروزی مقابل آلومینیوم باز هم در رتبه پنجم ماند.