ورزش

دلخوش به ادامه ترکتازى مهدى طارمى

اگر روند گلزنى هاى مهدى طارمى همچنان ادامه داشته باشد او مى تواند امیدوار به گلزنى برابر نفت آبادان نیز لقب گیرد.