ورزش

تعطیلی یکروزه تمرین تراکتورسازی

تمرینات تیم تراکتورسازی تبریز یک روز تعطیل می شود.