سیاست

علوی از آیت‌الله نور مفیدی عیادت کرد

وزیر اطلاعات با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از آیت‌الله نور مفیدی عیادت کرد.