سیاست

پیکر مطهر شهید محققی تشییع و به خاک سپرده شد

پیکر مطهر شهید محمد سعید محققی صبح امروز از مسجد موسی ابن جعفر(ع) تشییع شد.