ورزش

فریسات: بختیار به ما کمک کرده است

مربی فولاد خوزستان از کیفیت فنی بختیار رحمانی ابراز رضایت کرد.